Börjar om 18 dygn
Direkt
17:04:29:41

Direkt

Gudstjänst Mössebergsgården

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Karin Sigfeldt

Sång: Valter Svensson

Nattvard

Närradioutsändning

Börjar
söndag 06 februari 2022
09:00

Senast Publicerade