NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Invigningstal Ulf Eriksson
Invigning av åttavåningshuset
04:26
Måndagsorkestern
Ållebergsgymnasiets invigning 2013
06:28
Torbjörn Karlsson
Ållebergsgymnasiets invigning 2013
05:40
Peter Ström
Ållebergsgymnasiets invigning 2013
07:18