NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Interpellation om situationen på kommunens äldreboende
Kommunfullmäktige 29 mars 2021
1:21:40
KPR debatterar äldrefrågor
Valdebatt 26 augusti 2014
2:07:36