NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Invigning och avtäckning
Invigning av åttavåningshuset
02:33
I vimmlet
6 juni 2014 i Plantis
03:09
Idrott på Falbygden invigning
6-juni 2015
13:34
Välkomman till och start av Nationaldagsfirandet
6 juni 2014 i Plantis
36:52