NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
stugmöte i Jättened 1á advent
Filadelfia Jättened
24:05
Julstämmning i Jättened med Bo Berhnadsson, Magnus Carlsson
Filadelfia Jättened
47:56
stugmöte i Jättened 2á advent
Filadelfia Jättened
33:34
Jättened Filadelfia 3/7 Thomas Henning
Filadelfia Jättened
21:29