NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Jättened Filadelfia 5/7 Sven-Erik Skattäng
Filadelfia Jättened
14:25
Jättened Filadelfia 1/7 Thomas Henning
Filadelfia Jättened
34:28
Vem är Eva Persson 1/6
Filadelfia Jättened
44:47
Jättened Filadelfia 2/7 Arne Brännström
Filadelfia Jättened
37:32