NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Ekumenisk gudstjänst från Floby
Floby Pastorat
36:10
Marrka kyrka med Sandra Flensén
Falkopings pastorat
31:12
Torbjörntorps kyrka med Knut Svenning
Falkopings pastorat
25:02
Åsarps kyrka 17 jan 2021
Floby Pastorat
40:19