NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Floby kyrka, 6 juni - ”Berättelsesånger”
Sommarmusik i Floby Pastorat
00:04
Johannes döparens dag - Gudstjänst från Floby kyrka
Floby Pastorat
42:07
Floby kyrka 14 feb 2021
Floby Pastorat
35:29
Floby Kyrka 27 dec 2020
Floby Pastorat
39:50