NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Kort introduktion
Ållebergsgymnasiets invigning 2013
02:57
Trumkåren
Ållebergsgymnasiets invigning 2013
09:36
Utvärdering av kommunens arbete i pandemin
Pressträff 21 april 2021
37:16
Vad händer på Elvagården i Vartofta?
Vildsvins kött
03:47

Integrationsministern gästade Falköping

Erik Ullenhag

Erik Ullenhag, integrationsminister och biträdande arbetsmarknadsminister gästade Falköping onsdagen 23 maj för att diskutera anhöriginvandring med representanter för Falköpings och Tibros kommuner.

Falköpings och Tibros kommuner har tagit emot en relativt stor grupp somalier. Utmaningen nu ligger i den anhöriginvandring och återförening av splittrade familjer som kommer att ske.

- Återförening av splittrade familjer är i grunden en positiv humanistisk åtgärd, sa Erik och fick medhåll av såväl Claes Jägevall, kommunstyrelsens ordförande i Tibro kommun och Ulf Eriksson kommunstyrelsens ordförande i Falköping.

Som enskild kommun innebär dock en ökad anhöriginvandring en förändring och en ekonomisk påfrestning, menade kommunernas representanter och framhöll att en god och lyckosam integration kräver ökade resurser. Såväl kommunrepresentanterna som integrationsministern betonade den samsyn mellan kommunerna och staten som råder i frågan.

- Men nuvarande regelverk är inte anpassat till en ökad anhöriginvandring, sa Erik Ullenhag, och detta ska vi se över. Skolan och bostadssituationen är exempel på områden där vi måste titta närmare på och tänka nytt. Jag tar med mig frågan till regeringen och kommande budgetförhandlingar.

kommun Ulf Eriksson minister

Publicerad
söndag 27 mars 2016