NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Kerstin och Göran
Nationaldagen 2013
05:20
Bland blommor och blad - Friendship
Nationaldagen 2015
06:28
Biblioteket
Nationaldagen 2015
02:04
I vimmlet
Nationaldagen 2014
03:17

Nationaldagstal 2021

Nationaldagen 2021

Årets talare är Pia Alhäll, kommundirektör i Falköping.

Vi får också sjunga med i Nationalsången, som vi minns den från 2014.

nationaldagstal 6-juni

Publicerad
torsdag 03 juni 2021

Kultur/ Musik