NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
från Plantis 2
6 juni 2019
10:23
forntida kläder vad var detta
Nationaldagen 2013
00:54
Viking i plantis
Nationaldagen 2013
06:16
Profilorkestern o Mössebergs musikkår
Nationaldagen 2013
02:25

Nationaldagstal 2021

6-juni 2021

Årets talare är Pia Alhäll, kommundirektör i Falköping.

Vi får också sjunga med i Nationalsången, som vi minns den från 2014.

nationaldagstal 6-juni

Publicerad
torsdag 03 juni 2021

Kultur/ Musik