Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om kvällens ärenden

Kommunfullmäktige 25 mars 2019

Falköpings kommunfullmäktige håller sitt sammanträde måndagen den 25 mars 2019, klockan 18:30 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Strax före sammanträdet så får ni en genomgång av dagens ärendelista

http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/kungorelserkallelsermedforedragningslistorochhandlingarkommunfullmaktige.4.1948fec415fe7776205463.html">Föredragningslistor och handlingar finner du här

Dagens ärenden

  1. Val av protokollsjusterare
  2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor
  3. Besvarande av motion från Laila Blom (MP) om att undvika rökning på alla allmänna badstränder och lekplatser
  4. Biblioteksplan för Falköpings kommun för åren 2019–2021
  5. Tillägg till exploateringsavtal för Ranten 1:8 med flera med BSJG Holding AB samt överenskommelse om fastighetsreglering del av Anneborg 1:5 och Friggeråker 25:8
  6. Val av ombud vid årsmötet med den ideella föreningen Det finns bruk för alla
  7. Återbesättande av uppdrag efter Allan Bjärkhed (KD)
  8. Entledigande av Sven-Olof Holgersson (S) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden
  9. Entledigande av Karin Larsson (KD) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
  10. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Program
1 av 11
Publicerad
måndag 25 mars 2019