Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om kvällens ärenden

Kommunfullmäktige 30 mars 2020

Vi beklagar ljudbortfallet.

1. Val av protokollsjusterare

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3. Besvarande av motion från Per Magnusson (SD) om att genomföra en folkomröstning om den planerade byggnationen av en ny högstadieskola i Falköping

4. Besvarande av motion från Adam Johansson (M) om att avbryta inventeringen av enskilda avlopp

5. Riktlinje för förebyggande arbete med ANDTS-frågor - alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

6. Förnyelse av borgensförbindelse med Kommuninvest

7. Kostnad för ombyggnation av Ranliden

8. Entledigande av Zahra Igal (C) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen

9. Entledigande av Roger Lundberg (S) från uppdraget som ledamot och 1:e vice ordförande i byggnadsnämnden 10. Entledigande av Per Magnusson (SD) från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden

11. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden 2020

Program
1 av 10
Publicerad
måndag 30 mars 2020