NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Se hela fullmäktige

Kommunfullmäktige 25 oktober 2010

Dagens föredragningslista

Val av protokollsjusterare

Allmänhetens frågestund

Inkomna motioner,interpellationer och frågor.

Fråga om förskolan Mandelblomman i Floby.

Redovisning av obesvarade motioner. Kommunstyrelsen §168/2010 Socialnämnden §81/2010

Ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS) KS2008/0383

Inrättande av Bestorps naturreservat.

Demokratiberedningens slutrapport. KS2010/0229

Fullständig Föredragningslista hittar du på

Falköping kommuns webbsida

Program
1 av 4
Publicerad
söndag 24 oktober 2010