NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Genomgång av ärendelista

Kommunfullmäktige 1 november 2010

Dagens föredragningslista

Val av protokollsjusterare

Länsstyrelsens protokoll avseende slutlig rösträkning och mandatfördelning vid val till kommunfullmäktige i Falköping

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Falköpings kommun – information

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun – information

Val av ordförande, förste vice och andre vice ordförande i kommunfullmäktige

Val av kommunstyrelse samt ordförande, förste vice och andre vice ordförande

Val av kommunfullmäktiges valberedning samt ordförande, förste vice och andre vice ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för november och december 2010

Program
1 av 8
Publicerad
måndag 01 november 2010