NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 28 mars 2011

 • Mötets Öppnande
 • Allmänhetens frågestånd
 • Inkomna motioner, interpellationer och frågor
 • Motion från Kristdemokraternas kommunfullmäktigegrupp om hjärt- och lungräddning i Falköpings kommun
 • Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen - rapport

 • Ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och

  service till vissa funktionshindrade (LSS) - rapport

 • Detaljplan för Friggeråker 25:8 m.fl., Marjarps industri-

  område, Logistic Center Skaraborg m.m., Falköpings

  stad - antagande

 • Lån till Ekehagens Forntidsby AB för ombyggnation
 • Entledigande av Gunnar Larsson (M) från uppdraget som

  ersättare i kommunfullmäktige samt anhållan om länsstyrelsen

  om ny sammanräkning

 • Entledigande av Gunnar Larsson (M) från uppdraget som

  ersättare i styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB

Program
1 av 10
Publicerad
fredag 25 mars 2016