NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Reseersättning

Kommunfullmäktige 26 april 2011

  • Reseersättning till representanter för handikapp- och pensionärsföreningar i Kommunala handikapprådet och Kommunala pensionärsrådet

Program
12 av 18
Publicerad
fredag 25 mars 2016