NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun

Kommunfullmäktige 26 september 2011

Program
10 av 18
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 26 september 2011