NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion från Folkpartiets kommunfullmäktigegrupp om förskolor och 1-6-skolor i centralorten

Kommunfullmäktige 31 oktober 2011

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Motion från Folkpartiets kommunfullmäktigegrupp om förskolor och 1-6-skolor i centralorten

 5. Motion från Pia Ragnar (M) och Christina Karén (M) om Katarinagården i Torbjörntorp

 6. Redovisning av obesvarade motioner

 7. Ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) rapport

 8. Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen rapport

 9. Bestämmelser för Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg samt

  utseende av ledamot och ersättare

 10. Personalstadga för Falköpings kommun - upphävande

 11. Automatspeltillstånd - upphävande av bestämmelser om

  avgifter

 12. ECDL-körkort - upphävande av bestämmelser om taxa

 13. Delårsrapport per den 30 juni 2011 inklusive verksamhets-

  berättelse för Kommunalförbundet Miljösamverkan östra

  Skaraborg

 14. Återbesättande av uppdragen som förste vice ordförande i

  kultur- och fritidsnämnden, ledamot i styrelsen för Stiftelsen

  Ekehagens Forntidsby och ersättare i styrelsen för Falbygdens

  Hembygds- och Fornminnesförening efter Tony Hansen (S)

 15. Entledigande av Sanna Lindgren (M) från uppdragen som

  ersättare i kultur- och fritidsnämnden och som ersättare i

  barn- och utbildningsnämnden samt återbesättande

Program
3 av 12
Publicerad
fredag 25 mars 2016