NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Medborgarundersökning hösten 2011 - information

Kommunfullmäktige 28 februari 2012

Vi provsänder med HD-upplösning - För att titta med HD, välj hög bildkvalitet i rutan till höger.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Medborgarundersökning hösten 2011 - information

 5. Motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp om Odenbadets utveckling

 6. Kommunstyrelsens reglemente - revidering

 7. Tekniska nämndens reglemente - revidering

 8. Förvärv av fastigheten Falköping Friggeråker 24:11

 9. Tomtpris för industrimark inom Falköpings centralort

 10. Väg 2643 delen Ekarp-Alarp vid Brismene - genom förandeavtal för bärighetshöjande åtgärder

 11. Entledigande av Rose-Marie Tenenbaum (KD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt anhållan hos länstyrelsen om ny sammanräkning

 12. Återbesättande av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Rose-Marie Tenenbaum (KD)

 13. Entledigande av Lennart Filipsson (S) från uppdraget som ledarmot i kultur- och fritidsnämnden samt återbesättande

 14. Entledigande av Louice Karlstedt (M) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden samt återbesättande

 15. Kommunfullmäktiges budgetmöte 2012 - ändrad dag

Program
6 av 8
Publicerad
fredag 25 mars 2016