NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 30 november 2020

01. Val av protokolljusterare

02. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

03. Förvaltning av Falköpings kommuns donationsstiftelser

04. Ändring av taxa för Kulturskolan (Musikskolan)

05. Ändring av taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar

06. Anläggande av laddinfrastruktur

07. Färdtjänstreglemente Skaraborg

08. Ändring och förlängning av markanvisningsavtal - del av Gamla stan 2:26, Prästgårdsgärde etapp 2 och 3, med OBOS Projektutveckling AB

09. Förlängning av markanvisningsavtal med Götenehus AB för del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2A del 2

10. Exploateringsavtal med Falköpings Mejeri om Lantmannen 7 med flera

11. Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2021

12. Entledigande av Peter Karlsson (V) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

13. Entledigande av Robert Andersson (S) från uppdraget som ersättare i Falköpings Hyresbostäder AB

14. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden 2020

Program
1 av 2
Publicerad
måndag 30 november 2020