Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 30 september 2013

Sändningen startar med en genomgång av dagens ärendelista.

Kommunfullmäktige börjar sen sitt möte klockan 19.00 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Kommunalförbundet Skaraborgsvatten – information om verksamheten

 5. Falköpings kommuns delårsrapport för januari–juni 2013 – delårsbokslut och prognos

 6. Bredband i Jättene, Östra Tunhem och Ugglum, ekonomisk förening – ansökan om kommunal borgen för vatten- och avloppsanläggning

 7. Stiftelsen Ekehagens Forntidsby – ändring av stadgarna

 8. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg – ny förbundsordning

 9. Kommunalförbundet Skaraborgsvatten – årsredo-visning och revisionsberättelse för år 2012 samt fråga om ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet

 10. Utträde ur West Sweden, ideell förening

 11. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden – revidering

Program
1 av 8
Publicerad
fredag 25 mars 2016