Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Avtackning av avgående ledamöter

Kommunfullmäktige 29 september 2014

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 29 september kl. 18.00 i Stadshuset. Mötet behandlar bland annat kommunrevisorernas granskning av näringslivsverksamheten, delårsbokslut, medfinansiering av utbyggnad av E20, principer för renhållningstaxa samt VA-investeringar.

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

På sammanträdet behandlas bland annat följande ärenden:

  • Kommunrevisionens granskning av näringslivsverksamheten

  • Delårsbokslut för Falköpings kommun år 2014

  • Underavtal om företrädande och medfinansiering av utbyggnad av E20

  • Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg

  • Samverkansavtal för Samhällsorientering Skaraborg

  • Principer för renhållningstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

  • Ansökan om inträde i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

  • VA-investeringar år 2014

  • Försäljning av småhusvillatomter vid kvarteret Brygghuset m.fl, Solgatan, Tåstorp

Program
7 av 7
Publicerad
fredag 25 mars 2016