Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande och upprop

Kommunfullmäktige 20 oktober 2014

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 20 oktober 2014 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges

sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Länsstyrelsens protokoll om slutlig rösträkning och mandatfördelning vid val till kommunfullmäktige i Falköping – information


 3. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Falköpings kommun – information

  Bilaga a) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Falköpings kommun


 4. Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun – information

  Bilaga a) Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun


 5. Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige


 6. Val av kommunstyrelse och dess ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande


 7. Val av kommunfullmäktiges valberedning och dess ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande


 8. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar i november och december 2014

  Dnr 2013/00436 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 161/2013

Program
2 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016