Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Paneldebatt: Samverkan i hela landet.

Försvarskonferens 2013

FÖRSVARSKONFERENS 2013 den 20-21 mars

Försvarsmaktsråd Skaraborg arrangerade en nationell konferens om samverkan kring Försvarsmaktens personalförsörjning

Den 20-21 mars samlades landets nyckelaktörer i Skövde för den första gemensamma konferensen om samverkan med fokus på Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem. I det gedigna programmet märktes bl a försvarsminister Karin Enström, ÖB Sverker Göranson, företrädare för riksdag, regering, politiska ungdomsförbund, företag, bostadsaktörer, Sveriges Kommuner och Landsting samt Nederländernas försvarsattaché. I konferensen deltog också förbandsledningar från hela Sverige samt representanter från kommuner och regioner med militär närvaro.

Syftet med konferensen var att diskutera och forma konkreta bidrag till de processer som Försvarsmaktens personalförsörjning kräver, med de utmaningar som följer såväl nationellt som på lokal nivå runt om i Sveriges förbandskommuner och regioner.

Program
11 av 15
Publicerad
torsdag 21 mars 2013