Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Adam Johansson informerar

Studiebesök på Logistic Center i Falköping

Skaraborg Logistic Center i Falköping fortsätter sin expansion.

Investeringen i en ny överlämningsbangård möjliggör för att ta emot ännu större volymer gods på järnväg och att kunna hantera upp till 750 meter långa godståg. Överflyttningen av gods från väg till järnväg ger hållbarare transporter och minskade koldioxidutsläpp. Trafikverket är också med och investerar och kommer att bygga en anslutning till Västra stambanan norrut.

Här hör vi kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson

Adam Johansson Skaraborg Falköping Skaraborg Logistic Center

Program
1 av 6
Publicerad
måndag 15 maj 2023