Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Död i nära relation - Ällagatans förebyggande team

Orange Week i Falköping

Ällagatans förebyggande team är en verksamhet i Falköping som erbjuder råd och stöd till föräldrar och/eller andra närstående vuxna kring ett barn. De har som mål att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets hela uppväxt. På Ällagatan samverkar de, vid behov och om föräldrar önskar, med andra aktörer så som skola, barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänst. De journalför inte och besöken på Ällagatan är gratis.

Skola Barn Falköping

Program
3 av 3
Publicerad
tisdag 21 november 2023