Ambassadörer för Guds rike 1

Ledarskap med Olof Edsinger

Vad är det unika med ett kristet ledarskap, jämfört med ledarskap i största allmänhet? Hur kan vi bli kanaler för Guds kraft, snarare än vår egen? Vilka principer för den kristna tjänsten träder fram i Guds ord – och hur kan vi tillämpa dessa i dag? Vårt andliga mandat som ledare.

https://olofedsinger.se/

Olof Edsinger Ledarskap

Publicerad
fredag 05 augusti 2016

Olof Edsinger