NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Uppståndelselivet med Olof Edsinger
Korsvägen och uppståndelselivet
49:21
En vandring genom Romarbrevet 7
Romarbrevet med Olof Edsinger
16:36
En vandring genom Romarbrevet 11
Romarbrevet med Olof Edsinger
22:05
En vandring genom Romarbrevet 15
Romarbrevet med Olof Edsinger
20:55

Ambassadörer med Olof Edsinger

Korsvägen och uppståndelselivet

Ambassadörer - för Guds rike

Inspelat i Värnamo Allianskyrka 22 september 2019, där Olof Edsinger talade utifrån sin bok "Korsvägen och uppståndelselivet - om att leva i Jesu efterföljd"

Olof Edsinger Bibelundervisning

Publicerad
fredag 20 september 2019