NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
lördag matta 1
FT Cupen 2019
9:21:32
Prisutdelning
FT Cupen 2019
56:44
Söndag matta 2
FT Cupen 2017
5:28:40
Lördag matta 1 (del.1)
FT Cupen 2017
1:05:56

söndag matta 4

FT Cupen 2019

På 4 mattor pågår under två dagar. FT Cupen 2019 i Odenhallen. Falköpings atlet- och brottarklubb, i samarbete med Falköpings Tidning

brottning

Publicerad
tisdag 12 mars 2019

Sportsändningar