Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 8-9

Kommunfullmäktige 29 april 2019

8. Ombudgetering av investeringar från år 2018 till år 2019

9. Budgetramförändring för drift och investeringsbudget år 2019

Program
9 av 14
Publicerad
tisdag 30 april 2019