Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Entlediganden (ärenden 34-37)

Kommunfullmäktige 30 september 2019

  1. Entledigande av Niclas Fällström (C) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen

  2. Entledigande av Hans Johansson (C) från uppdragen som ersättare i styrelsen för Hotellfastigheter i Falköping AB, ersättare i krisledningsnämnden, ersättare i förbunds-direktionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten och ombud i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden

  3. Entledigande av Jens Larsson (SD) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

  4. Entledigande av Dan Gabrielsson (S) från uppdragen som ledamot och ordförande i krisledningsnämnden

Program
12 av 13
Publicerad
måndag 30 september 2019