NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun

Kommunfullmäktige 28 november 2011

Program
11 av 21
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 28 november 2011