NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Kommunfullmäktige 28 november 2011

Program
13 av 21
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 28 november 2011