NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Schemalagd läxläsning

Kommunfullmäktige 24 september 2012

5. Motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om schemalagd läxläsning i grundskolan och studieverkstad i gymnasiet.

Program
4 av 7
Publicerad
fredag 25 mars 2016