Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 9-15

Kommunfullmäktige 28 januari 2013

  1. VA-taxa för åren 2013–2014

  2. Gemensam dokumenthanteringsplan för Falköpings kommun

  3. Regler för beräkning av studieförbundens kommunala anslag

  4. Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen – rapport andra kvartalet 2012

  5. Ej verkställda gynnande beslut enligt § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) – rapport andra kvartalet 2012

  6. Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen – rapport tredje kvartalet 2012

  7. Ej verkställda gynnande beslut enligt § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) – rapport tredje kvartalet 2012

Program
10 av 10
Publicerad
fredag 25 mars 2016