Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 25 februari 2013

Sammanträdet börjar klockan 19.00 i kommunfullmäktiges

sessionssal, Stadshuset

men radio och webb-tv sändningen startar redan klockan 18:45, med en genomgång av dagens ärendelista av Ingegerd Darius Reinholdsson.

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Kommunrevisionens granskningsrapport om särskilt stöd till elever – information

 5. Motion från Vänsterpartiets och Miljöpartiets kommun-fullmäktigegrupper om HBTQ-utbildning för kommunens tjänstemän och politiker

 6. Motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp om elfordon

 7. Taxa för uthyrning av lokaler på Lärcenter

 8. Taxa för kommunal barnomsorg

 9. Reglemente för kommunstyrelsen – kommunala företag – ändring

 10. Bolagsordning för Ekehagens forntidsby

  aktiebolag – kommunala företag – ändring

 11. Finanspolicy för Falköpings kommun

 12. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet

 13. Entledigande av Maria Henriksson (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt anhållan hos länsstyrelsen om ny sammanräkning

Program
1 av 9
Publicerad
fredag 25 mars 2016