Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande och upprop

Kommunfullmäktige 25 februari 2013

Sammanträdet med Falköpings kommunfullmäktige, 25 februari 2013

  1. Val av protokollsjusterare

Program
2 av 9
Publicerad
fredag 25 mars 2016