Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 25 mars 2013

Sändningen startar med en genomgång av dagens ärendelista.

Kommunfullmäktige börjar sen sitt möte i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Relationsvåld – verksamhetsrapport 2012 – information

 5. Motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktige-grupp om möjlighet för äldre att välja maträtter som serveras i kommunens regi

 6. Motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp om att upprätta register över tillgängliga lokaler

 7. Motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp om utveckling av husbilsturism

 8. Motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om att belöna kommuninvånare som visat civilkurage

 9. Motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp om att stärka folkhälsan genom att underlätta för cykelpendling

 10. Hotellfastigheter i Falköping AB – ägardirektiv

 11. Principer för internhyra

 12. Principer för externförhyrda lokaler

 13. Bredband i Jättene, Östra Tunhem och Ugglum – kommunal borgen

 14. Avloppsanläggning i Jättene, Östra Tunhem och Ugglum – kommunal borgen

 15. Policy för klagomål och synpunkter i Falköpings kommun

 16. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun

 17. Fördjupad översiktsplan för Falköpings stad – antagande

 18. Förtroendemannagrupp inför mandatperioden 2015–2018

 19. Entledigande av Ola Davidsson (M) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden samt återbesättande

 20. Entledigande av Gunnar Jonson (KD) från uppdragen som ledamot tillika förste vice ordförande i valberedningen, och ledamot i tekniska nämnden samt återbesättande

Program
1 av 15
Publicerad
fredag 25 mars 2016