Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Entledigande samt återbesättande

Kommunfullmäktige 25 mars 2013

  1. Entledigande av Ola Davidsson (M) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden samt återbesättande

  2. Entledigande av Gunnar Jonson (KD) från uppdragen som ledamot tillika förste vice ordförande i valberedningen, och ledamot i tekniska nämnden samt återbesättande

Program
14 av 15
Publicerad
fredag 25 mars 2016