Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkt 11-16

Kommunfullmäktige 28 oktober 2013

 1. VA-taxa för 2013–2014


 2. Redovisning av obesvarade motioner


 3. Entledigande av Hanna Wigh (SD) från uppdraget som ersättare i socialnämnden samt återbesättande


 4. Entledigande av Birgitta Friggeråker (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt anhållan hos

  länsstyrelsen om ny sammanräkning


 5. Entledigande av Birgitta Friggeråker (M) från uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden samt

  återbesättande


 6. Entledigande av Arild Svensgam (SD) från uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i förtroendemannagruppen

  samt återbesättande

Program
9 av 16
Publicerad
fredag 25 mars 2016