Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 24 februari 2014

Kommunfullmäktige, måndagen den 24 februari 2014 klockan 19.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Medborgarundersökningen hösten 2013 – information

  Dnr 2014/00039 106


 5. Safe Community-konferens i Mexiko – information


 6. Detaljplan för Ranten 1:8 m.fl., (BS Verkstäder AB),

  Falköpings stad – antagande

  Dnr 2014/00007 214

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 23/2014

  b) Tjänsteutlåtande 2014-01-09 från chefen för infrastruktur och logistik

  c) Byggnadsnämnden § 193/2013

  d) Antagandehandling


 7. Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter – Miljösamverkan östra Skaraborg

  Dnr 2014/00008 406

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 30/2014

  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-01-10

  c) Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter

  d) Retroaktiv taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter


 8. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen – Miljösamverkan östra Skaraborg

  Dnr 2014/00009 406

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 31/2014

  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-01-10

  c) Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

  d) Retroaktiv taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen


 9. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område – Miljösamverkan östra Skaraborg

  Dnr 2014/00010 406

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2014

  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-01-17

  c) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med bilagor

  d) Retroaktiv taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med bilagor


 10. Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) – Miljösamverkan östra Skaraborg

  Dnr 2014/00011 406

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 33/2014

  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-01-10

  c) Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område

  d) Retroaktiv taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område

Program
1 av 6
Publicerad
fredag 25 mars 2016