Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 6-10

Kommunfullmäktige 24 februari 2014

  1. Detaljplan för Ranten 1:8 m.fl., (BS Verkstäder AB), Falköpings stad – antagande

  2. Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter – Miljösamverkan östra Skaraborg

  3. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen – Miljösamverkan östra Skaraborg

  4. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område – Miljösamverkan östra Skaraborg

  5. Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) – Miljösamverkan östra Skaraborg

Program
6 av 6
Publicerad
fredag 25 mars 2016