Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Övriga ärenden plus inledande budget 09,00-10,20

Kommunfullmäktige 25 Oktober 2021

1. Val av protokolljusterare, 11:00

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3. Antagande av riktlinje för lönebildning, 12:10

4. Ändring av avfallstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering Östra

Skaraborg (AÖS), 31:00

5. Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och

avloppsanläggningar

6. Beslut om sammanträdesdagar år 2022 för kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige, 34:40

7. Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2021, 36:25

8. Entledigande av Roland Wanner (MP) från uppdraget som ersättare i

kommunfullmäktige

9. Återbesättande av uppdragen som ledamot och 1:e vice ordförande i

valberedningen och som ersättare i valnämnden efter Thomas

Fredriksson (KD)

10. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

11. Flerårsplan för åren 2022-2024 och budget för år 2022, 46:00

A. Övergripande, 46:00

Budget

Program
1 av 5
Publicerad
måndag 25 oktober 2021