Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

budget 2022 10,40-12,30

Kommunfullmäktige 25 Oktober 2021

11. Flerårsplan för åren 2022-2024 och budget för år 2022

Övergripande, 01:40

Kommunstyrelsen, 22:50

Barn och utbildningsnämnden, 1:10:00

Budget Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden

Program
2 av 5
Publicerad
måndag 25 oktober 2021