Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 3-7

Kommunfullmäktige 29 November 2021

3. Antagande av policy för arbetsmiljö och hälsa

4. Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar för år 2022 samt badavgifter

5. Antagande av detaljplan för del av Tåstorp 7:7 (Lilla Sikagården)

6. Markanvisningsavtal med Senäte Fastigheter AB för Trym 15 m.fl.

7. Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2022

Tåstorp

Program
3 av 9
Publicerad
tisdag 30 november 2021