Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Valärenden (ärenden 13-38) och anmälningsärenden

Kommunfullmäktige 29 November 2021

13. Val av ombud vid Ekehagens Forntidsby AB:s bolagsstämmor för år 2022

14. Val av ombud vid Falbygdens Bredband AB:s bolagsstämmor för år 2022

15. Val av ombud vid Falköpings Hyresbostäder AB:s bolagsstämmor för år 2022

16. Val av ombud vid Hotellfastigheter i Falköping AB:s bolagsstämmor för år 2022

17. Val av ombud vid Inera AB:s ägarråd och bolagsstämmor för år 2022

18. Val av ombud vid Mularps Vind AB:s bolagsstämmor för år 2022

19. Val av ombud vid Backgårdens Vind AB:s bolagsstämmor för år 2022

20. Val av ombud vid den ekonomiska föreningen Coompanion Skaraborgs föreningsstämmor år 2022

21. Val av ombud vid den ekonomiska föreningen Falbygdens Mat och Kulturs föreningsstämmor för år 2022

22. Val av ombud vid den ekonomiska föreningen Kommuninvests föreningsstämmor för år 2022

23. Val av ägarrådsrepresentant till den ideella föreningen Europakorridoren för år 2022

24. Val av ombud vid årsmöten med stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum för år 2022

25. Val av kassör för stiftelsen Alfred Lauréns Understödsfond för år 2022

26. Val av kassör för stiftelsen Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete för år 2022

27. Val av kassör för stiftelsen Johan Erik Lauréns donationsfond för år 2022

28. Val av nämnden för stiftelsen Joh. Halléns understöds-fond för behövande köpmän i Falköpings stad för år 2022

29. Val av ombud vid årsmöten med Sweden Emilia Romagna Network, SERN för år 2022

30. Val till styrelsen för stiftelsen 1913 års Maldrycksbolags Understödsfond

31. Återbesättande av uppdragen som revisorsersättare för kommunalförbundet Skaraborgsvatten, ersättare för lekmannarevisorerna för Ekehagens Forntidsby AB, lekmannarevisor för fastighetsaktiebolaget Mösseberg, revisorsersättare för den ideella föreningen Alphems Arboretum, revisorsersättare för stiftelsen Ekehagens Forntidsby och revisor för stiftelsen Joh. Hallens understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad efter Kerstin Allestam (S)

32. Återbesättande av uppdragen som revisor för stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum och ersättare för lekmannarevisorerna för Falköpings Hyresbostäder AB efter Gunnar Johanzon (S)

33. Entledigande av Åsa Lidén (MP) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

34. Entledigande av Gary Linnéusson (KD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

35. Entledigande av Gary Linnéusson (KD) från uppdragen som ledamot i socialnämnden

36. Återbesättande av vice ordförande i nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg efter Helena

37. Val av revisor för stiftelsen Alfred Lauréns Understödsfond

38. Val av revisor för stiftelsen Donationsfonden Erika och Lauritz Kappers minne

39. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Val

Program
9 av 9
Publicerad
tisdag 30 november 2021