Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om arbetet kopplat till våld i nära relationer

Kommunfullmäktige 28 mars 2022

3. Besvarande av interpellation från Ingvor Bergman (S) ställd till socialnämndens ordförande Sture Olsson (M) om det förebyggande arbetet kopplat till våld i nära relationer

Ingvor Bergman Interpellationer

Program
4 av 8
Publicerad
måndag 28 mars 2022