Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 30 maj 2022

Kommunfullmäktige i Falköping sammanträdde i Stadshuset måndag den 30 maj klockan 18:30 för behandling av nedanstående ärenden.

01. Val av protokolljusterare

02. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

03. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2021

04. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg (f.d. Avfallshantering Östra Skaraborg) och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2021

05. Revisionsberättelse för Skaraborgs kommunalförbund och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2021

06. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2021

07. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Skaraborgsvatten och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2021

08. Start av utförande av projektet Utveckling av stadskärnan, etapp 1 och 2

09. Begäran om inlösen av fastighet på Gamla Stan 2:24

10. Sekretess

11. Uppdrag om utredning gällande organisation för drift av skidanläggningen samt genomförande av koncessionsupphandling för camping och stugby

12. Revidering av avkastningskraven i ägardirektiven för Falköpings Hyresbostäder AB

13. Utökad borgensram för Hotellfastigheter i Falköping AB

14. Ändring av verksamhetsområdet för Stenstorp gällande vatten, spillvatten och dagvatten

15. Upphävande av miljöpolicy

16. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022

Ingegerd Darius Reinholdsson

Program
1 av 8
Publicerad
måndag 30 maj 2022