Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 12-16

Kommunfullmäktige 30 maj 2022

12. Revidering av avkastningskraven i ägardirektiven för Falköpings Hyresbostäder AB

13. Utökad borgensram för Hotellfastigheter i Falköping AB

14. Ändring av verksamhetsområdet för Stenstorp gällande vatten, spillvatten och dagvatten

15. Upphävande av miljöpolicy

16. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022

Stenstorp Vatten, spillvatten och dagvatten Falköpings Hyresbostäder Miljö Falköping AB

Program
8 av 8
Publicerad
måndag 30 maj 2022