Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 29 augusti 2022

01. Val av protokolljusterare

02. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

03. Utökade kostnader för överlämningsbangård – begäran av tilläggsanslag till kommunens investeringsbudget

04. Ändring av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

05. Antagande av handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

06. Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021

07. Entledigande av Thomas Henning (KD) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden

08. Entledigande av Ann-Gerd Milton (S) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden

09. Entledigande av Peter Spångberg Nordheim (KD) från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden

10. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022

Ingegerd Darius Reinholdsson

Program
1 av 6
Publicerad
måndag 29 augusti 2022